Den här klubben bildades formellt den 10 februari 1985 då Jacques de Laval, Lennart Weirell, Peter Hellberg, Rolf Berglund och Håkan Almroth träffades hemma hos Rolf. Roland Forsell och Magnus Jesperson hade också anmält intresse att vara med i klubben men kunde delta inte i mötet.


På mötet beslöts att inte ge ut en tidning och att medlemskap i SDXF endast skulle utredas. Det hindrade inte att en tidning, som döptes till DX-stunden (efter Kvällsstunden som också ges ut i Västerås), snart började utges och att vi gick med i SDXF. Klubben vände sig till en början primärt till DX-are i Västerås med kranskommuner men i och med tidningens tillkomst fick vi medlemmar i hela landet och även någon enstaka utomlands.

Från början beslöts däremot att möten skulle hållas andra söndagen varje månad för bland annat diskutera loggar, teknik och allmänt ”skitsnack”. Även lyssnarnätter skulle arrangeras och så skedde också, oftast i de enkla sommarboenden som fanns att tillgå på södra Björnön. På den tiden arrangerades SM och NM i DX-ing och då var det typiskt läge för ett Björnö-veckoslut.


Ett fåtal år efter bildandet blev Bernt-Ivan Holmberg med dåvarande QTH Möklinta medlem och i samma veva inleddes guldåren i klubbens historia i och med att vi då kunde anordna lyssnarnätterna i hans, och hans släktingars, QTH med fasta antenner i intressanta riktningar.


Men sämre tider skulle komma. DX-QTH:t i Österbo, Möklinta såldes och Bernt-Ivan har bara kvar en dator, SDR och antenner i ett garage hos sina föräldrar då han själv flyttade in till Sala. Dessutom fortskred ”kortvågsdöden” samtidigt som störningsnivån eskalerade då hemelektroniken blev allt billigare och därmed blev mans egendom. Många tappade intresset och lämnade hobbyn eller klubben. Det här fick också den konsekvensen att DX-stunden i allt högre grad blev Lennarts soloprojekt. I och med årsskiftet 2016/17 fann han det inte meningsfullt att fortsätta längre och den sista DX-stunden blev nr 196, sannolikt den sista lokala DX-tidningen på papper i Sverige. Efterträdaren DX-tra distribuerades enbart via mejl till medlemmarna.


Det här fick naturligtvis till följd att medlemsantalet minskade ytterligare. Från att ha haft ca 30 medlemmar som mest är vi nu nere på under tio. Men än tänker vi inte ge upp. Är du intresserad av DX-hobbyn så är vi flera som hållit på länge och som t.ex. kan ge tips på vilken utrustning som är lämplig idag. Kontakta Magnus (ordförande) på 070-733 26 82 eller Jacques (sekreterare) på 070-643 44 40. Eller skicka ett mejl till adxc@jesperson.eu.


I dagsläget har vi alltså ingen tillgång till något DX-QTH. För den som primärt är intresserad av tillgång till ett sådant hänvisar vi till våra vänner i Norrköping, Norrköpings distanslyssnare (www.ndl-dx.se).

Ett av flera trevliga minnen från lyssnarnätter i Möklinta